Treoir Maidir leis an Athoscailt

[I mBéarla]

Is tosaíocht é go bhfanfaidh na leanaí, a dteaghlaigh agus na daoine atá ag obair san earnáil folláin, sláintiúil agus sábháilte. Cuireann an leathanach gréasáin seo treoir ar fáil do thuismitheoirí agus soláthraithe seirbhíse maidir le hAthoscailt na seirbhísí Foghlama agus Cúraim na Luath-Óige (Early Learning and Care, ELC) agus Cúraim Leanaí ar Aois Scoile (School-Age Childcare, SAC).

Tá an treoir seo bunaithe ar an gcomhairle sláinte poiblí is déanaí atá ar fáil ón Lárionad Faire um Chosaint Sláinte (Health Protection Surveillance Centre, HPSC) sa HSE. Tá sé ceadaithe ag an Sainghrúpa Comhairleach a bhaineann leis an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí (National Public Health Emergency Team, NPHET). Déanann an HPSC an chomhairle sláinte poiblí a nuashonrú agus a athbhreithniú ó am go ham. Dá mbeadh athrú sa chomhairle sláinte poiblí, b’fhéidir go mbeadh athrú sa treoir ar an leathanach gréasáin seo freisin. Is éagsúil iad gach suíomh ELC agus SAC. Ba cheart do sholáthraithe seirbhíse a mbreithiúnas gairmiúil a úsáid agus iad ag roghnú an bealach is fearr chun cloí leis an gcomhairle sláinte poiblí. Ag an am céanna ba cheart dóibh cleachtas ardchaighdeáin a chinntiú chun tacú le folláine, foghlaim agus forbairt leanaí.

Cuirfear leis na hacmhainní agus na samplaí cleachtais ar an leathanach seo sna seachtainí amach romhainn. Mar sin, moltar duit teacht ar ais chun an t-eolas is déanaí a fháil. Beidh acmhainní i nGaeilge ar fáil sna laethanta amach romhainn.