Réamhscoil sa Bhaile

Tá smaointe simplí sna físeáin thíos maidir le rudaí is féidir le leanaí óga a dhéanamh sa bhaile. Tacaíonn siad le foghlaim trí shúgradh. D’fhorbair Luath-Óige Éireann na físeáin seo thar ceann na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige. Cuirfear leo sna seachtainí amach romhainn. Is oth linn nach bhfuil leagan Gaeilge de na hacmhainní seo ar fáil.